Zasady BHP i wytyczne sanitarne dot. prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach tanecznych

Informacje dotyczące zajęć

1. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.
2. Godziny zajęć zostaną ustalone tak, aby grupy nie spotykały się. Rodzice/opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzenie oraz odbiór dziecka z zajęć.
3. Jeżeli rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę, aby dziecko samo wyszło z sali tanecznej i podeszło do samochodu lub samodzielnie wróciło do domu proszeni są o poinformowanie o tym fakcie (pisemnie, SMS-em, e-mailem) nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. Bardzo prosimy aby przebywanie w szatni ograniczyć do minimum. Uczestnicy proszeni są o ubranie stroju do ćwiczenia w domu i po zmianie obuwia w szatni o wejście do sali tanecznej.
5. Prosimy o przyprowadzanie dzieci przez jednego rodzica/opiekuna.
6. Ilość uczestników w grupie zgodnie z aktualnymi wytycznymi nie może przekroczyć 12 osób.
7. Podczas zajęć zostanie zachowany dystans sanitarny między uczestnikami. Forma zajęć również będzie podlegała modyfikacjom. Nie będą wykonywanie elementy grupowe choreografii ani wymagające kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami.

Informacje dotyczące higieny, dezynfekcji i zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego

1. Przy wejściu do szkoły zostaną udostępnione środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o dezynfekowanie rąk wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
2. Przed każdymi zajęciami za zgodą rodzica/opiekuna będzie mierzona dziecku temperatura termometrem bezdotykowym.
3. Uczestnicy zajęć oraz nauczyciel prowadzący ćwiczą bez masek oraz innych środków/materiałów zasłaniających usta i nos. Jeżeli życzeniem rodzica/opiekuna będzie, aby dziecko ćwiczyło z zakrytymi ustami i nosem to jest to możliwe, ale na pełną odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
4. Po każdej grupie będzie następowała dezynfekcja oraz wietrzenie sali.